Mahkeme Geyiklerin Yaşamasına Karar Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan ihale ile Eskişehir, Afyon, Kütahya, Denizli illerinde toplam 20 kızıl geyiğin vurulacak olmasını yargıya taşıyan hayvanseverlere sevinçli haber geldi. Daha önce yürütmeyi durdurma kararı çıkan geyiklerin ihale ile vurulmasıyla ilgili Afyonkarahisar İdare Mahkemesi son sözü söyledi ve ihalenin iptaline karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın ‘av turizmi’ adı altında vurulmasına izin verilmesine hayvanseverlerin gösterdiği tepki olumlu sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir’den 15 adet, Afyon’dan 2 adet, Kütahya’dan 1 adet ve Denizli’den 2 adet olmak üzere  toplam 20 kızıl geyiğin, avlanması için ihale düzenlemişti.

Geyiklerin avlanmasına Türkiye genelinde çok sayıda hayvansever tepki göstermiş ve geyiklerin avlanmaması için yargıya başvurulmuştu. 20 adet kızıl geyiğin 16 Eylül 2022’de ihaleye çıkarılmasına ilişkin Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvuran Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, işlemin hukuka aykırı olduğunu, ekolojik dengenin unsuru olan ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiklerinin öldürülmesi sonucunu doğuracağını, kamunun ve davalı idarenin görevinin doğal yaşamı korumak ve yaban hayatını desteklemek olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Başvuruyu değerlendiren Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, dava konusu ihale işlemin avlakların kiraya verilmesine ilişkin olması, ihale sürecinin tamamlanması ve ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanarak uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceğini belirterek davalı idarenin savunmasının alınması ve birtakım belgelerin dosyaya gönderilmesine kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

İHALENİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Bern Sözleşmesinde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamaması, dosyaya sunulan bilgi belge ve raporların da bu mahiyette olmaması ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamaması nedenlerinden, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu ihale işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak ihalenin iptaline karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir